× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

na Siemiradzkiego

Apteka leków gotowych - Szpital Specjalistyczny im. Rafała Czerwiakowskiego

Informacje o komórce

Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)

Apteka szpitalna/zakładowa

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku

Zakres świadczonych usług:

  • Farmakologia kliniczna


Adres

12-634 22 22
Siemiradzkiego 1
31-137 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1